کمک در هزینه های مسجد

از آنجا که کلیه هزینه‌های مسجد از محل کمک های مردمی مومنان گرامی تامین میگردد، لذا تقاضامندیم جهت همیاری در هزینه های  جاری مسجد کمک های نقدی خود را از طریق شماره حساب زیر واریز نمایید.

22222222222222222222222222

Image result for ‫ساخت مسجد‬‎