میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص)وحضرت امام جعفرصادق علیه السلام

میلادباسعادت پیامبر اکرم(ص)
وحضرت امام جعفرصادق علیه السلام
را همه باهم هرچه باشکوه‌تر در
این شب جشن می گيريم
در تاریخ 03.10.2023
ورودی مسجد ساعت17:20
تلاوت قرآن کریم ساعت 17:40
منقبت ساعت 17:50
مولودی ساعت 18:10
سخنران مراسم آقای حسن خطاط 18:40
اذان مغرب به وقت آخن 19:38
دراین شب باسعادت در کنار هم جشن می گيريم

Abazar Moschee
Islamischer Verein Aachen

Consent Management Platform by Real Cookie Banner